Disclaimer

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

Latenight Design spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie via deze website volledig en juist is. Echter, Latenight Design kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die via deze website aangeboden wordt. Latenight Design aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit aangeboden content of informatie waarnaar verwezen wordt vanuit de content.

latenightdesign.nl bevat verwijzende links naar andere websites die buiten ons domein liggen. De links zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor onze bezoekers. Echter, Latenight Design is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Latenight Design aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die betrekking heeft op de inhoud, aangeboden software, producten of ander materiaal op de sites of bronnen waarnaar verwezen wordt.

Latenight Design is niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de website of de server die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is Latenight Design in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van de website.

 

Privacy Statement

Latenight Design geeft doormiddel van dit privacy statement aan dat wij de privacy van onze bezoekers zeer serieus nemen.

De gegevens die door Latenight Design worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt.

Het e-mailformulier verzoekt de gebruikers ons van zowel persoonlijke als professionele informatie te voorzien. Deze gegevens zullen alleen worden gebruikt om bij eventuele onduidelijkheden of vragen contact op te kunnen nemen.
De website bevat links naar andere sites die niet tot latenightdesign.nl behoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van deze websites.