Vernieuwen bestaande website

Door voortschrijdende ontwikkelingen op technisch gebied of veranderingen in uw bedrijf, zoals de manier waarop uw organisatie zich presenteert, kan het na verloop van tijd nodig zijn om de website grondig te vernieuwen. In de praktijk loopt de levensduur van een internetsite vaak uiteen van twee tot vier jaar, daarna is de site over het algemeen hard aan een restyling toe.

 

Het aanpassen van de vormgeving (restylen)

Wanneer uw onderneming zich een nieuwe huisstijl laat aanmeten, of kleine wijzigingen hieraan doorvoert, is het logisch dat ook uw website meegaat in deze ontwikkelingen. De internetsite is uw visitekaartje op het wereldwijde web en het is van belang dat dit visitekaartje aansluit bij de uitstraling van het bedrijf.

Bij websites die opgezet zijn met een content management systeem of met een goede CSS-structuur is het mogelijk om de vormgeving aan te passen zonder dat de inhoud van de website hiervoor hoeft te worden herschreven.

Ons bedrijf is gespecialiseerd in Wordpress en Joomla CMS, maar ook andere content management systemen of stylesheets (CSS) kunnen wij voor u aanpassen.

 

Het totaal vernieuwen van de website

Wanneer u meer gewijzigd wilt hebben dan alleen de vormgeving, dan spreken we al gauw van een totale vernieuwing. Wanneer de bestaande techniek onvoldoende aanknopingspunten biedt om de lay-out aan te passen aan uw huidige wensen of om de website uit te breiden, dan is het verstandig om een project te starten waarbij, op basis van de kennis en ervaring die uw heeft opgedaan met de bestaande site tezamen met de nieuwe wensen, een geheel nieuwe site wordt ontwikkeld.

Ook het overzetten van een bestaande website naar een website met een content managemant systeem behoort tot het toaal vernieuwen, het ontwerp en de structuur moeten immers opnieuw gemaakt worden voor het nieuwe CMS met de `oude´ website als leidraad. Voordeel is wel dat u daarna de nieuwe website zelf makkelijk kunt bijhouden.

Een dergelijk traject verloopt ongeveer gelijk aan de voorbereiding van een nieuwe site. Dit betekent een inventarisatie van wensen en eisen, het opstellen van een functioneel ontwerp, het maken van een functioneel ontwerp met bijbehorende vormgeving en na afronding van de ontwikkeling het testen en introduceren van de nieuwe website. Voordeel van deze aanpak is dat ook wensen die al langer op de plank liggen, of die tijdens de inventarisatie aan de orde komen, gemakkelijker kunnen worden meegenomen.

 

Uitbreiden van de bestaande website

Afhankelijk van de aard van de aanpassingen en de gebruikte technologie van de bestaande website, is het soms mogelijk om de bestaande website simpelweg uit te breiden. We bedoelen hier niet alleen het toevoegen van een aantal extra pagina's, maar structurele wijzigingen in de manier waarop de website functioneel in elkaar steekt.

Veel sites maken tegenwoordig gebruik van een CMS. De meeste Content Management Sytemen kennen een modulaire opbouw. Dat betekent dat aan een universeel platform, waar functies als het aansturen van tekstpagina's al in zitten, gemakkelijk specifieke functies als een module kunnen worden toegevoegd.